15/5/2023

Lege med spesialisering

15/5/2023

Vi har en Lege fra Litauen med norsk autorisasjon, som snakker godt norsk og vil jobbe i Norge. Han er barnelege med kirurgi som spesialfelt. Han har ellers bred erfaring som praktiserende lege i hjemlandet og er interessert i alle typer legejobber i Norge. Ta kontakt for mer informasjon.