Oppdragsgiver

Vikar i Norge AS rekrutterer og leier ut kvalifisert helsepersonell til oppdrag i hele Norge

Innleie av arbeidskraft

Vikar i Norge AS tilbyr utleie av autorisert personell til den kommunale og private helsesektoren. I tillegg tilbyr vi annet personell på direkte forespørsel
med hensyn til rett kompetanse for din virksomhet.

Vi kan forsikre deg at vårt helsepersonell er fast ansatt med gode betingelser godt innenfor gjeldende tariffer. Vi dekker reise til og fra hjemlandet, sosiale kostnader, yrkesskadeforsikring, OTP, sykepenger og feriepenger.

Rekruttering

Vi kvalitetssikrer vårt personell gjennom dokumentkontroll og intervjuer av både vikaren og oppgitte referanser. Helsepersonell blir også kontrollert gjennom Helsedirektoratet og Helsetilsynet.

Mange av våre medarbeidere, som er fra Skandinavia, Latvia og Litauen, har lang erfaring som sykepleiere i sine hjemland og en del av de har også flere års erfaring som sykepleier i Norge.

Trygghet

Du skal som innleier av våre tjenester være trygg på at vi vil strekke oss til det ytterste for at du skal bli fornøyd og at vi følger de forpliktelser og krav som ligger i arbeidsmiljøloven.

Kompetanse

I tillegg til dyktige sykepleiere, har vi en koordinator i Riga, Elina, som følger opp sykepleierne på den faglige delen når de jobber i Norge. Elina har selv jobbet mer enn 6 år i Norge på sykehjem og i hjemmesykepleien og kjenner godt til de krav som stilles til våre ansatte ute i oppdrag. Elina deltar i norskopplæringa og underviser i "praktisk helsenorsk" som tar for seg helt sentrale tema i eldreomsorgen. Hun kommuniserer også med kundene rundt det faglige i hvert oppdrag, for bedre å velge "rett" sykepleier til oppdraget.

Språk

Vikar i Norge bidrar med betydelige ressurser, gjennom en samarbeidspartner i Riga, i god norskopplæring av Latviske og Litauiske sykepleiere. Vår samarbeidspartner underviser i norsk og samfunnsfag gjennom et opplæringsløp over 10 måneder. I norskutdanningen blir kandidatene drillet på norske ord og uttrykk som er vanlig innen helsesektoren, gjennomgang og bruk av Felleskatalogen, beregning av medisiner, samt en del rutiner og forventninger som møter de som sykepleier i Norge.

Vikar i Norge tar kunden på alvor og leverer det de lover. Som kunde har jeg opplevd å bli hørt og at det har vært god dialog mellom oss som kunde og Vikar i Norge som leverandør.
Geir Skog, Hadsel Kommune

Vikar i Norge har egne koordinatorer som følger opp vikarene både før utreise og når de ankommer arbeidsplassen er med på å sikre at vi som kunde får det vi har bestilt.
Hadsel kommune

Bestilling av personnel

Send din bestilling til info@vikarinorge.no eller benytt kontaktskjema.

Bestillingen bør inneholde følgende informasjon:

  • Ønskede kvalifikasjoner
  • Beskrivelse av oppdrag/behov
  • Sted for oppdrag
  • Forventet lengde/omfang av oppdrag
Takk! Din melding har blitt sendt. Vi kontakter deg så snart som mulig.
Uff da! Noe gikk galt.